Kontakty

Jednota SD Nová Paka

Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka
IČ:
00032140
DIČ: CZ00032140

Tel.: 493 552 298
datová schránka: bgfdqq8
E-mail: jednota@jednotanp.com


Jednota SD Nová Paka zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 260 


Předseda představenstva – Ing. Miroslav Chudoba

Ředitel společnosti – Miroslav Chudoba

Vedoucí technického oddělení – Ing. Marek Hylmar

Vedoucí ekonomického oddělení – Ing. Jana Ščudlová

Vedoucí velkoobchodního skladu Hořice – Eva Vrabcová

Členská základna – Adriana Škopová

Fakturace – Michaela Honců, DiS.

Likvidace faktur – Petra Vágnerová

Personální oddělení – Michaela Netrestová


Podání oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937
ze dne 23.října 2019 o ochraně osob oznamující porušení práva Unie
a dále dle zák. č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů ZDE